GÓI 4G VIETTEL

MIMAX4G

 • Dung lượng: 5GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: MIMAX90 0988246777 gửi 9123

4G10

 • Dung lượng: 150MB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: 4G10 0988246777 gửi 9123

4G20

 • Dung lượng: 450MB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: 4G20 0988246777 gửi 9123

4G40

 • Dung lượng: 1GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: 4G40 0988246777 gửi 9123

4G70

 • Dung lượng: 2GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: 4G70 0988246777 gửi 9123

4G90

 • Dung lượng: 3GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: 4G90 0988246777 gửi 9123

4G125

 • Dung lượng: 5GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: 4G125 0988246777 gửi 9123

4G200

 • Dung lượng: 10GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: 4G200 0988246777 gửi 9123

GÓI 3G VIETTEL

MIMAX70

 • Dung lượng: 3GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: MIMAX70 0988246777 gửi 9123

MIMAX90

 • Dung lượng: 5GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: MIMAX90 0988246777 gửi 9123

MIMAX125

 • Dung lượng: 8GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: MIMAX125 0988246777 gửi 9123

MIMAX200

 • Dung lượng: 15GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: MIMAX200 0988246777 gửi 9123

UMAX300

 • Dung lượng: 30GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: UMAX300 0988246777 gửi 9123

MIMAXSV

 • Dung lượng: 3GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: MIMAXSV 0988246777 gửi 9123

DMAX

 • Dung lượng: 1,5GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: DMAX 0988246777 gửi 9123

GÓI DCOM 3G VIETTEL

D30

 • Ưu đãi: 2,5GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: D30 0988246777 gửi 9123

D50

 • Ưu đãi: 3,5GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: D50 0988246777 gửi 9123

D70

 • Ưu đãi: 7GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: D70 0988246777 gửi 9123

D90

 • Ưu đãi: 10GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: D90 0988246777 gửi 9123

D120

 • Ưu đãi: 12GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: D120 0988246777 gửi 9123

DC300

 • Ưu đãi: 24GB
 • Thời hạn: 6 tháng

Soạn: DC300 0988246777 gửi 9123

D500

 • Ưu đãi: 48GB
 • Thời hạn: 12 tháng

Soạn: D500 0988246777 gửi 9123

D900

 • Ưu đãi: 84GB
 • Thời hạn: 12 tháng

Soạn: D900 0988246777 gửi 9123

Gói Cước Khuyến Mãi

V90

 • Ưu đãi: Data + Gọi
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: V90 0988246777 gửi 9123

T50K

 • Ưu đãi: Gọi + SMS
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: T50K 0988246777 gửi 9123

T70K

 • Ưu đãi: Gọi + SMS
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: T70K 0988246777 gửi 9123

T80K

 • Ưu đãi: Gọi + SMS
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: T80K 0988246777 gửi 9123

B100K

 • Ưu đãi: Data + Gọi
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: B100K 0988246777 gửi 9123

B150K

 • Ưu đãi: Data + Gọi
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: B150K 0988246777 gửi 9123