GÓI MOBILE INTERNET VINAPHONE

BIG100

 • Dung lượng: 2.5 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: DV BIG100 gửi 1544

BIG70

 • Dung lượng: 4.8 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: DV BIG70 gửi 1544

MAX100

 • Dung lượng: 2.4 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: DV MAX1 gửi 1544

MAX200

 • Dung lượng: 6 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: DV MAX2 gửi 1544

BIG200

 • Dung lượng: 22 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: DV BIG200 gửi 1544

MAX

 • Dung lượng: 1.2 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: DV MAX gửi 1544

M25

 • Dung lượng: 150 MB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: DV M25 gửi 1544

M50

 • Dung lượng: 500MB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: DV M50 gửi 1544

GÓI BIG DATA

BIG70

 • Dung lượng: 4.8 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: DV BIG70 gửi 1544

BIG90

 • Dung lượng: 7GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: DV BIG90 gửi 1544

BIG200

 • Dung lượng: 22 GB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: DV BIG200 gửi 1544

BIG300

 • Dung lượng: 36 GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: DV BIG300 gửi 1544

Gói Cước Khuyến Mãi

B100

 • Dung lượng: Gọi+SMS
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: DV B100 gửi 1544

C69

 • Dung lượng: 60GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: DV C69 gửi 1544

B50

 • Dung lượng: 600MB
 • Thời hạn: 30 Ngày

Soạn: DV B50 gửi 1544

B30

 • Dung lượng: 300MB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: DV B30 gửi 1544

VD89 PLUS

 • Dung lượng: 120GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: DV VD89P gửi 1544

B99

 • Dung lượng: 600MB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: DV B99 gửi 1544

VD89

 • Dung lượng: 60GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: DV VD89 gửi 1544

C89

 • Dung lượng: Gọi+SMS
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: DV C89 gửi 1544

GÓI EZCOM VINAPHONE

EZMAX300

 • Dung lượng: 30GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: DV DMAX300 gửi 1544

EZMAX200

 • Dung lượng: 20GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: DV DMAX200 gửi 1544

EZMAX100

 • Dung lượng: 9GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: DV DMAX100 gửi 1544

EZMAX

 • Dung lượng: 5GB
 • Thời hạn: 30 ngày

Soạn: DV DMAX gửi 1544